Obchod s palivy a písky, s.r.o.

Hledáte dodavatele tuhých paliv nebo sypkých stavebních hmot, který Vám palivo či stavebniny doveze a složí uhlí do sklepa či do kotelny? Nebo potřebujete služby autodopravy či zemní práce? Pak vítejte na stránkách společnosti Obchod s palivy a písky, s.r.o. Havlíčkův Brod. Naši pobočku najdete také ve Světlé nad Sázavou.

Již od roku 2003 nabízíme prodej uhlí, štěrků, písku, autodopravu, kontejnerovou dopravu, zemní práce nejen v Havlíčkově Brodě, ale také v širokém okolí.

Služby

  • prodej uhlí, štěrku, písku
  • autodoprava
  • kontejnerová doprava
  • zemní práce

Autodoprava

 

V našem vozovém parku najdete vozy a techniku značky Renault, Tatra, MAN, AVIA.

Zajistíme přepravu paliv i stavebnin či jiného materiálu v okrese Havlíčkův Brod.

Zemní práce

Zemní a výkopové práce zajišťujeme rýpadly ZEPPELIN ZM 60 a CAT 326 (bobík).

Provádíme: 

  • bagrování základů pro RD
  • inženýrské sítě
  • úpravy terénu
  • výkopy kanalizace
  • odvoz sutě a stavebního odpadu
  • demoliční práce

Ceny našich služeb Vám rádi sdělíme na vyžádní. 

Pokud očekáváte spolehlivost, vstřícnost, flexibilitu a rychlé vyřízení Vašeho požadavku, obraťte se na firmu Obchod s palivy a písky s.r.o. Havlíčkův Brod.

Kontakt

Obchod s palivy a písky s.r.o.
Roman Vaněček
Havířská 875, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 427 637
Tel.: 603 468 709

Kontaktní formulářMapa

Reklamační řád

Reklamační řád pro prodej paliv


1. Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží
Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je
povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad
o nákupu zboží a odpovědný prodávající pořídí o reklamaci zápis.


2. Reklamace váhového množství paliva
Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost
reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.


3. Reklamace jakosti paliva
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých
paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad
do sedmi dnů od převzetí dodávky.(Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva).
U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně
dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento
nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se
prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění
neoprávněnosti reklamace podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím
spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.


4. Vyřízení reklamace
O oprávněnosti reklamace rozhoduje. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva
nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení
výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady
oprávněné reklamace.


5. Záruční doba
Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák.§ 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu
s Obchodním a Občanským zákoníkem. Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo paliva prodávaná za
snížené ceny.

Top